Bättre genomslag när arbetsmiljö får egen ISO standard

Arbetsmiljö Just nu utarbetas för första gången en ISO standard för arbetsmiljöledningssystem.
– Att det blir en ISO gör troligen att den får mer genomslag vilket i det långa loppet gör att den används mer och minskar skador mer, säger Ludvig Hubendick, SIS projektledare för den nya standarden.

ISO 45001, som standarden för arbetsmiljöledningssystem heter, ersätter den tidigare OHSAS 18001.

Just den här veckan går remisstiden ut för standarden i Sverige men det dröjer troligen till oktober innan den är klar. Det kan också dra ut ännu mer på tiden – ända till början av 2017.

– I vanliga fall hade hade en standard verkligen varit i slutskedet när den varit på remiss, men det här är ett så stort och politiskt känsligt område med många olika åsikter från aktörer i olika länder, säger Ludvig Hubendick.

Standarden kommer inte ha några fasta värden som måste uppnås utan det beror helt på vilken verksamhet företaget eller organisationen bedriver. Det här gör att ISO 45001 går att tillämpa oavsett bransch eller storlek.

– Däremot måste alla lagkrav vara uppfyllda för att klara standarden. Det här är inget som kan användas istället för att följa lagkrav, säger Ludvig Hubendick och pekar på att de många experter från hela världen som deltar i framtagandet gör att mycket kunskap och erfarenhet byggs in i standarden.

– Det centrala är att man genom standarden kan jobba systematiskt med arbetsmiljö. Vilka är de största riskerna i vår organisation? Hur ska vi jobba med de riskerna? Vilka mål, policies och vilken uppfölning ska vi ha? Arbetet blir mer transparent och det blir möjligt att se om det man gör verkligen är bra.

ISO 45001 har samma struktur som andra ISO standarder för ledningssystem och det gör det enklare för dem som redan har ett ledningssystem att bara koppla till den här också.

– Man kan redan processen och det blir lättare att se hur man kan använda den också för arbetsmiljö, säger Ludvig Hubendick.

Vilka skillnaderna i övrigt blir gentemot OHSAS 18001 är inte klart, men troligen blir det mer arbetstagarinvolvering och det blir också tydligare att det är ledningen som har ett direkt ansvar för arbetsmiljön.

Standarden kommer att omfatta alla som befinner sig på arbetsplatsen, alltså inte bara anställda utan också till exempel besökare och inhyrd personal.

Det kommer att gå att certifiera sig mot den nya standarden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.