Bättre lönsamhet med kvinnlig chef

Företag med kvinnor i toppen är i medeltal tio procent mer lönsamma än motsvarande företag som leds av män. Det framkommer av en undersökning som Näringslivets delegation Eva i Finland genomfört. Enligt undersökningen har både företag med kvinnlig vd och bollag med kvinnlig majoritet i styrelsen bättre lönsamhet. Även den nyss utkomna rapporten ”Catalyst Bottom Line” stöder EVA -analysens resultat. Enligt ”Catalyst Bottom Line” har företag, i vilkas styrelser majoriteten är kvinnor, en positiv inverkan på företagens lönsamhet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.