Bevis gav transparent socialtjänst

För elva år sedan visste ingen vilken nytta socialtjänsten gjorde. Därför infördes en bevisbaserad arbetsmodell vars största effekt är att besluten blivit mer transparenta. Det är umeåforskaren Kajsa Svanevies slutsats.

– Inte ens socialchefer visste i vilken utsträckning socialtjänsten gjorde någon nytta, hur det egentligen gick för omhändertagna barn eller för människor med missbruksproblem, säger Kajsa Svanevie, doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, om hur det var innan år 2000.

Efter millennieskiftet infördes därför en ny arbetsmodell, kallad evidensbaserad praktik, där vetenskap, yrkeserfarenhet och patienters önskemål används som bas för beslutsfattande.

Det främsta resultatet av den nya arbetsmodellen är att besluten inom socialtjänsten blivit mer transparenta och möjliga att kritisk granska, menar Kajsa Svanevie.

– Idag förväntas socialarbetare kunna visa på innehållet i olika insatser, vad åtgärderna leder till och även redovisa kunskapsgrunden för sitt beslutsfattande.

Kajsa Savnevie anser dock att det fortfarande är en bit kvar innan socialtjänsten helt har anammat modellen.

Tidigare visste man inte om socialtjänsten gjorde någon nytta – vad vet man idag?

– Internationell forskning visar preliminärt att en majoritet av klienterna har nytta av den hjälp de får.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.