Bra styrning – bra skolresultat

Aktiva politiker, tjänstemän och rektorer har en avgörande roll för skolans resultat. Det visar en studie från SKL.

SKLs första uppföljande analys av Öppna jämförelser beskriver hur kommuner arbetar för att uppnå en framgångsrik styrning av skolan. 16 kommuner som uppvisat bra skolresultat eller har gjort förbättringar av elevernas måluppfyllelse har medverkat i projektet.

– Det är slående att kommuner med helt olika förutsättningar pekar på samma saker för att uppnå framgångsrik styrning och ledning av skolan. Hur man sedan konkret utformar sina lösningar utgår från lokala behov. Det kommunala perspektivet är således väsentligt för att förbättra skolan, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges kommuner och landsting.

Han påpekar också att lärare presterar bättre med kompetent och engagerad ledning och att ledningsfrågorna är centrala för skolan eftersom forskning visar att lärarna är avgörande för elevernas resultat.

Detta kännetecknar framgångsrika skolkommuner:

* Har bra ledare. Politiker, förvaltningschef och rektorer tar ansvar för elevernas resultat och har en aktiv dialog om skolans mål och utveckling.

* Lyfter fram kompetenta lärare. Utgångspunkten är att det är tillåtet att vara bra; alla lärare kan utvecklas och goda insatser belönas genom lön, karriärvägar eller på andra sätt.

* Har höga förväntningar. Alla elever kan och ska lyckas oavsett förutsättningar. Det ställer också krav på lärare, tjänstemän och politiker.

* Tar reda på hur det går. Uppdraget från politikerna är att skolan ska ha koll på varje barn genom systematisk uppföljning av kunskapsresultat och andra värden. Resultaten ska återkopplas för att sedan kunna åtgärdas och förbättras.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.