Brist på pauser ger farlig stress

Stress i sig är inte skadligt. Det är avsaknaden av återhämtning som gör att man mår dåligt. Den slutsatsen drar stressforskaren Dan Hansson som vill ändra på den negativa synen på stress. I en artikel i Suntliv konstaterar han att stress till och med är nödvändigt för att vi ska få saker gjorda. Det som gör att vi mår dåligt är om vi gör samma sak för länge och utan pauser. Som arbetsledare är det därför viktigt att följa upp personalens arbetssituation och ge möjlighet för återhämtning, både mellan perioder av hög belastning och i det dagliga arbetet, exempelvis genom att se till att alla tar fikarast.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.