Byggbranschen krokar arm i arbetet med kvalitet

Kvalitetsarbete Byggbranschen står inför stora utmaningar. Inte nog med materialbrist och skenande prisökningar. Kvalitetsbristkostnaderna uppgår också till enorma belopp. De båda branschorganisationerna Byggherrarna och Byggföretagen gör nu gemensam sak i kvalitetsarbetet genom att ansluta sig till den molnbaserade tjänsten PQi.

Byggbranschen krokar arm i arbetet med kvalitet
Byggbranschen gör nu gemensam sak för att följa upp kvalitetsarbetet i projekten. Foto: Stock Adobe.

PQi (Project Quality Index) lanserades 2019 och är framtaget av Binosight i samarbete med Luleå tekniska högskola och branschorganisationen Byggherrarna. Tjänsten bygger på att mätresultat för ett antal indikatorer läggs i en automatiserad molntjänst, vilket gör det möjligt för användarna att mäta projektkvalitet, jämföra mot best practice inom branschen, identifiera prioriterade förbättringsområden och följa upp kvalitetsarbetet i projekten.

Tjänsten har hittills varit tillgänglig via organisationen Byggherrarna, men öppnas nu upp även för byggentreprenörerna. Avtal har tecknats mellan bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och Binosight.

En fråga om hållbarhet

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen, ser frågan om projektkvalitet som ytterst en fråga om hållbarhet.

– För att vara ekonomiskt hållbara måste vi skapa nytta för pengarna som investeras. Pengarna som omsätts i byggbranschen skulle rätt använda kunna innebära bättre affärer för fler. Social hållbarhet innefattar att människor i våra projekt behöver må bra, vilket ökar deras engagemang och hjälper dem prestera bättre. Och för att nå våra klimatmål måste vi använda våra resurser på rätt sätt. Därför behöver vi tillsammans förbättra projektkvaliteten, det vill säga kvaliteten på hur våra projekt planeras, handlas upp och genomförs, säger hon i en kommentar.

Viktigt jobba tillsammans

Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, välkomnar också samarbetet mellan Byggföretagen och PQi och ser det som ett viktigt steg att jobba med kvalitetsfrågorna tillsammans genom att använda en branschgemensam plattform för systematiskt kvalitetsarbete.

– Branschen står inför stora utmaningar. Inte nog med materialbrist och skenande prisökningar. Ovanpå det har byggprojekten kostnader för kvalitetsbrister på runt 100 miljarder årligen. Detta är givetvis inte hållbart. Alla känner till problemen med kvalitetsbristkostnader, men ingen part känner att man kan lösa dem ensam. Därför är det ett viktigt steg att vi nu krokar arm och jobbar med kvalitetsfrågorna tillsammans.

Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen, och Tommy Lenberg, Byggherrarna.

Mäta underliggande processer

Enligt Catharina Elmsäter-Svärd är byggbranschen van att styra på tid, kostnad och innehåll.

– Detta är dock bara ett resultat av hur projekten fungerar. Ska vi öka vår förmåga att leverera projekten i tid och inom budget är det de underliggande processerna vi behöver mäta och förbättra. Det handlar om att mäta hur människorna, processerna och projekten mår, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.