Byråkratisk vägvisare gynnar lokalt företagsklimat

Ett 60-tal av landets kommuner har infört en företagslots och flera av dem har sett att det gynnar lokalt företagsklimat.

En företagslots är en vägvisare som hjälper företag att hitta rätt inom kommunens organisation. Den person eller enhet som agerar lots guidar företag genom förvaltningar, nämnder och blanketter.

– Hjälp att hitta i kommunens byråkrati har varit ett framlyft önskemål av företagen i våra dialogseminarier och i de öppna enkätsvaren i våra undersökningar, säger Carolina Brånby, ansvarig för Lokalt företagsklimat på Svenskt näringsliv.

De företagslotsar som har befogenhet att driva på ärenden och påskynda handläggningar är den modell som gynnar företagsklimatet mest.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.