Kvinnliga företagare möter motstånd

Kvinnliga företagare inom vård, utbildning och omsorg upplever ofta ett motstånd från politiker, offentlig sektor och allmänhet. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Som anställd i offentlig sektor möter deras egna initiativ och vilja att agera motstånd. Under start och drift av företag kommer motståndet från samma sektor. Motståndet bidrar till att många företagare håller en lägre profil. De kvinnliga företagarna utövar också själva motstånd i mötet med manliga normer när de ska skapa sig en identitet som företagsledare.

Jaana Kurvinen som skrivit avhandlingen menar också att motståndet kan vara produktivt.

– Motståndet som entreprenörerna mötte under tiden som anställd resulterade i att de startade egna företag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.