Chefer erkänn när ni gör fel!

Hjälp till att lösa problem i vardagen och erkänn dina misstag. Det är anställdas råd till sina chefer enligt en ny undersökning.

95 procent av alla anställda vill att deras chefer ska hjälpa dem med att se sina uppgifter i ett nytt ljus och hitta alternativa lösningar. Endast 45 procent tycker att de får den hjälpen. Anställda vill också att cheferna ska bli bättre på att erkänna sina misstag, enligt en undersökning från Krauthammer Observatory, som ställt samma frågor till anställda över hela Europa. 92 procent tycker att cheferna ska bli bättre på att spontant tala om när de gjort fel, 48 procent anser att deras chefer gör det.

Endast 39 procent av alla anställda är säkra på att de kommer att jobba kvar på sin arbetsplats om ett år.

– Nöjda medarbetare ger nöjda kunder och aktieägare. Siffrorna borde tjäna som en varningsklocka för chefer. Hur du än prioriterar måste du prioritera dina medarbetare först och hjälpa dem att göra ett bättre jobb, säger Ronald Meijers på Krauthammer Observatory.

Men klart är också att det behövs två personer för att man ska ha en relation. Anställda kan hjälpa sina chefer att göra ett bättre jobb.

Här är Kauthammer Observatorys tips till alla anställda:

Se individen bakom misstagen och visa att du skiljer på person och sak. Det gör att din chef får förtroende för dig och därmed lättare kan vara öppen med vad som inte fungerar och när han eller hon gjort fel.

När du presenterar dina rapporter, förbered dig och lyft fram både det som är positivt och negativt. Det hjälper din chef att ge dig konstruktiv feedback.

Hjälp chefen genom att checka av att han eller hon förstår och fråga efter chefens uppfattning.

tablera regler för hur ni ska ge varandra feedback på företaget. Det är svårt att ge feedback, framförallt om den är negativ.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.