Chefers självbild utmanas på den digitala arbetsplatsen

Ledarskap Med ny teknik och nya sätt att arbeta kommer en mängd fördelar, men också utmaningar för chefer, det menar Pia Stider, rådgivare inom digitala kundmöten och digitalt arbetssätt.

Chefers självbild utmanas på den digitala arbetsplatsen

Pia Stider har arbetat med HR i över tjugo år, och är idag rådgivare i hållbar digital transformation på UClarity som arbetar med digitala kundmöten och digitalt arbetssätt. Hon menar att det finns en del utmaningar för chefer med digitala arbetsplatser förutom att jobbet blir mer digitalt – det jobb som tidigare gjordes analogt görs nu med hjälp av digitala verktyg. Det är inga konstigheter men en ännu större utmaning är dock att leda medarbetare i en digitalt präglad kontext.

– Det för med sig några komponenter som är utmanande för chefer, som till exempel att de inte träffar sina medarbetare fysiskt i samma utsträckning. Medarbetare kan jobba var som helst, när som helst. Det kan vara en stor, stor, stor utmaning för chefer, säger Pia Stider.

Svårt att kontrollera information

Informationen är också tillgänglig för alla på ett sätt som den inte varit tidigare. Den flödar inte bara uppifrån ledningen och ned till medarbetarna, utan kors och tvärs – och till och med utanför organisationen. Det går inte längre att ha kontroll över vem som vet vad.

– Precis som att man inte ser medarbetarna blir det så att man inte har ensamrätt till information, man kanske inte ens har koll på informationen. Båda de här två är en kontrollförlust för chefen, säger hon.

Läs även: Flexibelt arbete ger stora samhällsvinster.

Just kontroll är något många chefer har svårt att förlora. Det utmanar självbilden som chef, en roll många förknippar med just kontroll – att kunna styra och leda.

– Det ställer stora krav på att ledare faktiskt omformulerar vad själva ledarskapet går ut på. Att deras roll kanske i mindre utsträckning handlar om att ha stenkoll på allting och i större utsträckning vara möjliggörare och dörröppnare för sina medarbetare, säger Pia Stider.

Viktigt att sätta upp arbetsmiljömål

Hon menar också att det är viktigt för chefer och ledningsgrupper att på riktigt fundera över och sätta upp mål för en god arbetsmiljö. Jobbar en medarbetare hemifrån är hemmet dennes arbetsmiljö, den typen av frågor går inte att släppa bara för att medarbetaren inte fysiskt sitter på arbetsplatsen, anser Pia Stider.

– Hur får man ihop samarbete, känsla för både varandra och för arbetet när man befinner sig på olika platser? Hur gör man när folk ligger och läser mailen på natten och inte kan sova? Helt plötsligt har den digitala arbetsmiljön utökats och blir kletigt sammanblandad med allt det privata.

Hon nämner andra problem man brö vara uppmärksam på som beroendeproblematik, kränkande särbehandling eller andra områden där chefen har ett ansvar som kan vara svårare att upptäcka och hantera om man som chef inte träffar sina medarbetarna särskilt ofta.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.