Dags att revidera ISO 9001?

Blogg I höst är det fem år sedan Iso 9001 publicerades. Frågan är om det kommer en ny revidering i år och hur stor den i så fall blir? Visserligen förändras omvärlden snabbt och kanske saknas något område i dagens standard. Samtidigt är det ett enormt stort projekt att få alla certifierade över till en ny utgåva.

Dags att revidera ISO 9001?
Tina Bohlin, projektledare Sis. Foto: Sten Jansin

I september har det gått 5 år sedan den senaste utgåvan av ISO 9001 publicerades. (Vart försvann tiden?) Utgåvan 2015 bestod ju av många förändringar mot tidigare utgåva och jag trodde nog att vi skulle bli överösta med frågor från användare av standarden i samband med publiceringen.

SIS tolkningsgrupp ISO 9001 gjorde sig redo, men det blev ganska lugnt och trillade in lagom med frågeställningar – ingen panik verkade råda på den svenska marknaden. Men så var vi också många (SIS Utbildning, certifieringsorgan, konsulter m.fl.) som höll riktade utbildningar om förändringarna minst ett år före publicering (vi hade ju på känn vad som skulle förändras).

I standardiseringsvärlden ser man över alla standarder minst vart 5:e år för att säkerställa att de fortfarande är aktuella och till hösten är det alltså dags för en ISO-röstning (s.k. periodisk översyn) gällande ISO 9001:2015. Inför denna kommande röstning har mycket arbete ägt rum inom den internationella kvalitetsledningskommittén. Man lever som man lär och vill vara väl förberedd utifall att en revidering röstas fram och kommer till stånd.

Enkät tas fram

Redan förra hösten startade man internationellt upp en ny arbetsgrupp, ”Preparing for a potential revision of ISO 9001”, och denna arbetsgrupp håller nu på att ta fram en enkät som ska skickas ut till alla användare av ISO 9001 världen över.

Man vill genom den inhämta kunskap om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras i dagens ISO 9001. SIS kommer att lägga ut enkäten på sin hemsida när den är klar och alla användare/revisorer/konsulter/inköpare från ISO 9001-certifierade organisationer m.fl. är välkomna att delta.

För 1,5 år sedan (hösten 2018) startade den internationella kvalitetsledningskommittén även upp en annan arbetsgrupp, ”Future concepts”, som fick i uppdrag att se över vilka nya områden som kan behöva lyftas in i nästa utgåva av ISO 9001. Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001.

Nya områden

Områdena kundupplevelse, förändringsledning, ”people aspects”, integration, ”emerging technologies”, kunskapsledning, organisations(kvalitets)kultur, etik och integritet röstades fram som viktiga områden och har nu analyserats för att förtydliga förslag på hur de olika områdena kan påverka framtidens kvalitetsledning och ev. behöva förändras/lyftas in i den nya utgåvan av ISO 9001.

Dokumentet ska sedan användas som input i framtida revidering av ISO 9001 och alla andra kvalitetsstandarder inom ISO/TC 176 Quality management and quality assurance.

Så få förändringar som möjligt

Ett spännande halvår framöver alltså för SIS kvalitetsledningskommitté som står för Sveriges röst in till ISO. Likväl tror jag att OM en revidering röstas fram gör man i detta skede så få förändringar som möjligt i ISO 9001.

Under den förra revideringsperioden var man tydlig med att den nya utgåvan (ISO 9001:2015) skulle hålla i nära 15 år. Det är ett enormt stort projekt att få över alla ISO 9001-certifierade organisationer världen över till en ny utgåva och därför ska det till riktigt starka skäl till revidering för att ISO-maskineriet ska sätta igång gällande denna populära standard.

Men först ska vi överleva Corona……………

Tina Bohlin, projektledare Svenska institut för standarder, Sis.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.