De kan vinna Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011

Fyra finalister kämpar om kvalitetsutmärkelsen. Den 29 november fattar en domarkommitté det avgörande beslutet.

De fyra finalisterna är: Karlskoga Lasarett, Stora Enso Carton Board i Stockholm, Condorens förskolor i Nacka och avdelningen Servicetjänster och Logistik på Karolinska universitetssjukhuset. Beslutet som tas i slutet av november grundas på utvärderingen av ett skriftligt underlag som de fyra organisationerna lämnat samt resultatet av ett platsbesök som nu är aktuellt. 40 examinatorer genomför utvärderingsprocessen. Utmärkelsen delas ut under nästa år.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.