De vinner årets kvalitetspriser

Kvalitetsutmärkelser Sollentuna är årets kvalitetskommun. Det blev klart när Kvalitetsmässan i Göteborg delade ut priser i fem olika klasser på tisdagskvällen. De andra priskategorierna är Sveriges modernaste myndighet, Sveriges digitaliseringskommun, Sveapriset och Götapriset.

De vinner årets kvalitetspriser
Sollentuna är årets kvalitetskommun. Från höer: prisutdelare Veronica Magnusson, ordförande Vision, Henrik Thunes, ordförande i Kommunstyrelsen och Per Törnvall, kommundirektör.

Årets kvalitetkommun går till den som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

I konkurrens med fyra andra nominerade blev det Sollentuna kommun som knep utmärkelsen för 2019. Enligt juryns motivering är det ett fungerande samspel mellan politiker och tjänstepersoner kommunen samt det ett tydligt styrsystem som ligger bakom att målen genomsyrar organisationen. ” En god finansiell styrka, hög kvalitet och låga kostnader inom flera verksamheter gör att Sollentuna lättare kan möta flera av de utmaningar som Kommunsverige står inför idag. ” lyder delar ur juryns motivering.

Sveriges Modernaste myndighet blev den unga Upphandlingsmyndigheten som bildades 2015. Enligt juryns motivering har ” Den här myndigheten har gjort en lång resa på väldigt kort tid.” Upphandlingsmyndigheten fick priset i konkurrens med CSN och Ekonomistyrningsverket.

Årets Digitaliseringskommun

Lidingö stad fick mottag priset som Sveriges digitaliseringskommun 2019. De tilldelas utmärkelsen för att i ” ord och handling ha visat att det går att balansera effektivitet och innovation. Lidingö stad höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen” enligt juryns motivering.

Sveapriset är en utmärkelse som belönar innovationer inom vård och omsorg. Regionen får priset för sin app Hipr, som hjälper ungdomar med ADHD-diagnos att sköta sin medicinering. Syftet med Sveapriset är att uppmärksamma de smarta idéer för e-hälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten.

Götapriset 2019 tilldelas Västra Götalandsregionens samverkande sjukvård för sitt arbete med ”Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik”. De har genom att tänka innovativt och nytt fått bort stuprören i organisationen, och ”därmed kunnat erbjuda en snabbare och närmare vård för invånarna i Fyrbodal” enligt juryns motivering.

Priserna delas ut vartannat år i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.