Den religiösa sekten Lean

"I den religiösa sekten Lean heter guden Toyota. Från Toyota utgår allt gott. Toyota är ofelbart. Toyota är frälsningen för världen. Toyota är Gud." Jan Ch Karlsson, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, ifrågasätter Leanhajpen och skräder inte orden i en debattartikel i KM2 2012.

– Du, jag kände det som om de höll på med hjärntvätt! Som om vi var på frälsningsmöte. Fyra hundra människor som skulle frälsas.

Så säger en anställd efter att ha varit på ett möte där konsulter skulle introducera Lean production i ett företag. Jag kom att tänka på det uttalandet när jag läste en broschyr om Lean från Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Trygghetsrådet. Lean – ett sätt för kommuner och landsting att möta framtiden heter den. Det är en religiös broschyr som lägger fram en sekts lära.

I den religiösa sekten Lean heter guden Toyota. Från Toyota utgår allt gott. Toyota är ofelbart. Toyota är frälsningen för världen. Toyota är Gud. Det finns några heliga skrifter om Toyota som hela Lean-sektens tro vilar på. Författarna är verkligen sektens profeter eller evangelister. De åker världen runt och håller möten om läran. Sedan finns ett stort antal missionärer i form av Leankonsulter. Det är nationella profeter som reser runt och håller väckelsemöten och bildar församlingar. Och så finns det kyrkoherdar och pastorer och pastorsadjunkter, det vill säga Leankonsulter på lägre nivå. De sprider läran i väckelsemöten i till exempel kommuner och landsting.

Ett väckelsemöte

Allt oftare stöter vi på chefer i landsting och kommuner som kommer stjärnögda från något av SKL:s väckelsemöten i form av lean-kurser. De har den nyfrälstes hela entusiasm och önskan att sprida budskapet. Vi måste införa lean, säger de, annars hamnar vi på efterkälken, annars går vi under. Lean leder till himmelriket, allt som inte är lean leder rakt åt helvete. Lean är fulländat och fantastiskt.

Skriften från SKL kan med rätta kallas en religiös skrift därför att det inte finns någon kritisk distans till det som den handlar om. Från arbetslivsforskare finns en massiv kritik om de negativa följderna av lean för arbetsvillkor och arbetsmiljö, men den låtsas man inte om överhuvudtaget. Det är ren okritisk propaganda. Man kan också lägga märke till att de som får komma till tals här är kommunalråd, regionråd, representanter för SKL, sjukhusdirektörer och leankonsulter. Inte ett sjukvårdsbiträde så långt ögat når, inte en undersköterska, ingen sjuksköterska, ingen vaktmästare, ingen sekreterare, inte ens en läkare.

SKL-propaganda

Vad är det då i Lean-sektens budskap som får chefer i landsting och kommuner att tindra så med ögonen? Vad är det för ett himmelrike de tror att de ska komma till? Jo, det är ett rike där de ska få mer arbete utfört med mindre resurser, samtidigt som de som ska utföra arbetet ska bli nöjda och glada, till och med entusiastiska. De kommer inte att arbeta hårdare, de kommer inte att arbeta fortare – de kommer att arbeta smartare, sägs det. Inte mycket tyder på att detta är sant. Lean-sektens lära låter också lite för bra för att vara sann, den sägs vara bra i alla avseenden för alla. Den sägs vara en vinn–vinn-situation. Propagandan för Lean från SKL går ut på att Lean är ofelbar – och det är just vad som utmärker en religiös sekt, att dess lära är ofelbar, läran är fulländad och kan inte kritiseras.

Mycket av den forskning som finns om Leans konsekvenser för de anställda tyder på att även de känner en entusiasm för budskapet till att börja med. Så småningom märker de emellertid ett växande glapp mellan vad läran säger och dess tillämpning i praktiken. De kan inte arbeta smartare utan tvingas arbeta hårdare, deras inflytande och ”empowerment” uteblir. Lean framstår inte längre som en ofelbar frälsningslära utan som en typ av arbetsorganisation som de blir allt mer cyniska inför. Lean blir lätt ett mer svårskött pastorat än i predikningarna och på frälsningsmötena.

Jan Ch Karlsson, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.