Det gäller att vara konsekvent

Ett varumärke bygger man inte över en natt. För Cancerfondens del har det tagit mer än femtio år.
– Det gäller att vara konsekvent och tydlig i sitt budskap, varje aktivitet ska stämma överens med helheten, säger Cancerfondens generalsekreterare Ursula Tengelin.

De senaste året har Cancerfonden vunnit flera priser. De har bland annat utsetts till årets bästa kommunicerande organisation och blivit nominerade till SIQs utmärkelse Svensk kvalitet. De har också som första ideella organisation certifierat sig enligt ISO 9000:2000.

– Det är oerhört viktigt för vår trovärdighet att kunna sätta en kvalitetsstämpel på verksamheten, säger Cancerfondens generalsekreterare Ursula Tengelin.

Men att skaffa sig en hög trovärdighet är inget som man gör över en natt. För Cancerfonden har det tagit över femtio år att bygga upp sitt goda rykte, även om man på senare år arbetat mer konsekvent med trovärdighet och varumärkesbyggande.

Vara konsekvent

Trots att Cancerfonden ofta arbetar tematiserat, exempelvis med kampanjer kring rökavvänjning eller bröstcancer är Ursula Tengelin noga med att påpeka att att de enskilda kampanjerna hela tiden måste stämma överens med organisationens vision och värderingar. Att göra kampanjer som inte hänger samman med helheten är inget vinnande koncept i ett längre perspektiv.

– För att bli trovärdig gäller det framförallt att vara konsekvent och tydlig i sitt budskap, att hela tiden följa samma röda tråd. Att vi har varit duktiga på det tror jag är en anledning till att Cancerfondens insamlingsarbete varit framgångsrikt, säger Ursula Tengelin.

Angelägen fråga hjälper

För Cancerfondens del är budskapet tydligt. Det handlar om att bekämpa Cancer genom att samla in pengar till forskning. Syftet är att fler ska överleva.

Cancer är en sjukdom som berör alla. Var tredje svensk drabbas, nästan alla har en anhörig som insjuknat på ett eller annat sätt. Det gör också att många gärna skänker pengar till forskning om sjukdomen. 2003 samlande fonden in nära 330 miljoner kronor genom gåvor av olika slag.

Enligt Ursula Tengelin kan det bra att endast ha en fråga att driva om man ska bli framgångsrik. På så sätt blir budskapet mycket tydligare. Som ideell organisation är det svårt att bli kostnadseffektiv och samtidigt nå ut med flera frågor samtidigt.

– En ideell organisation har inte samma kommunikationsmuskler som stora företag och det gäller att att ha tydliga och vässade argument för att tränga igenom informationsbruset, konstaterar Ursula Tengelin.

Kostar pengar

Dessutom gäller det att vara professionell och effektiv för att givarnas pengar ska gå till forskning så oavkortat som möjligt och inte försvinna in i organisationen på grund av dålig administration.

– Det är en av anledningarna till att kvalitetsarbetet viktigt. Syftet med vår ISO 9000:2000 certifiering var att effektivisera insamlingsarbetet. Det är också ett sätt för oss att att få en kvalitetsstämpel och därmed att skilja ut oss från mindre seriösa organisationer, säger Ursula Tengelin.

Att Cancerfonden valde just en ISO-certifiering beror på att det är något som många känner till och som precis som 90-konton borgar för att man granskas av utomstående part. Det ger ett trovärdigt intryck. Hon vet dock ännu inte om certifieringen gjort att Cancerfonden fått in mer pengar, men tror på sikt att att certifieringen är ett steg i rätt riktning.

Konkurrenter

Det finns många organisationer som lever på allmänhetens vilja att hjälpa och Cancerfonden är bara en av dem. Ursula Tengelin vill ändå ogärna se exempelvis Röda korset eller Rädda barnen som konkurrenter.

– Alla insamlingsorganisationer har olika syften. För de som levt med cancer är det naturligt att stötta oss, medan de som har andra erfarenheter väljer att stötta någon annan, säger Ursula Tengelin.

Fakta

Cancerfonden

Cancerfonden har som mål att bekämpa cancer och att förbättra vården av cancerpatienter genom att ge ekonomiskt stöd till vård och forskningsprojekt. Fonden erhåller inga statliga bidrag utan stöder forskningen genom att samla in pengar från allmänheten. Idag finansierar Cancerfonden huvuddelen av alla svenska forskningsprojekt om cancer. Över 3000 miljoner har samlats in sedan Cancerfonden startades 1951. Fondens forskningsstöd för år 2003 uppgick till 314 miljoner kronor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste