Effektivare arbetssätt gav segern i Guldlänken

Förbättringsarbete Genom digitala lösningar har årets vinnare av Guldlänken radikalt förändrat arbetet med försörjningsstöd. Juryns lyfter fram vinnaren som en förebild för förnyelse som kan ge effekter i hela landet.

Effektivare arbetssätt gav segern i Guldlänken

När årets vinnare av Guldlänken presenterades på konferensen Offentliga rummet i Sundsvall blev det Trelleborg som fick kliva högst upp på prispallen.

– Det är tack vare vårt mod och vår samverkan som vi lyckats med detta och framför allt är det tack vare alla medarbetare som vi har bakom oss, sa arbetsmarknadsförvaltningens chef Cecilia Leijon när hon tog emot priset tillsamman med socialförvaltningens chef Annikki Tinmark.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har radikalt förändrat arbetet med försörjningsstöd. Genom digitala lösningar har handläggningstiden minskat från tio dagar till max ett dygn. Det fortsatta arbetet med en avancerad processautomatisering sprids också till andra verksamhetsområden.

– Vi är oerhört stolta över detta pris och våra medarbetare som har haft mod, förmåga att samarbeta och orkat fullfölja i verksamheter som har starka traditioner. Detta ger oss energi att fortsätta vårt gemensamma utvecklingsarbete att ständigt göra allt bättre för våra medborgare, sa Annikki Tinmark.

Juryn ser på det som Trelleborgs kommun jobbat med som ett riktigt bra exempel på mod i offentlig verksamhetsutveckling som även kan få effekter i hela landet. Så här skriver juryn i motiveringen:

”Digitaliseringen skapar nya möjligheter som samtidigt utmanar gamla normer och regelverk. För att modigt tagit täten inom en traditionsbunden samhällssektor, skapat helt nya lösningar baserade på nationell infrastruktur och kommunal kreativitet och därmed förändrat förutsättningarna radikalt för människor i behov av stöd utses Trelleborgs kommun till vinnare av Guldlänken 2017!”

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 årligen lyft fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete i offentlig verksamhet. I år sattes särskilt fokus på att premiera mod i förändring.

Läs mer om de övriga finalisterna:

Mod premieras i årets upplaga av Guldlänken

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.