Eget eller inget rum är bäst

De som har eget kontorsrum och de som saknar fast arbetsplats, alltså arbetar i så kallade flexkontor trivs bäst. Sämst mår personalen i mellanstora kontorslandskap. Det visar Christina Danielsson i en licentiatavhandling vid KTH. Avhandlingen handlar om behov av gemenskap, frihet och egen kontroll över sin arbetssituation, hur människor mår i olika kontorsmiljöer och hur deras arbetstillfredsställelse påverkas. Det skriver tidningen Arbetsliv i sin webbupplaga. De som arbetar i cellkontor trivs och mår bra, men de saknar de sociala kontakterna. De som arbetar i flexkontor där delar av arbetet ska ske på andra platser, exempelvis hos kunder eller hemma mår också bra och är nöjda. De hade till och med bäst hälsostatus av alla i undersökningen. Enligt avhandlingen finns det ett stort missnöje med konventionella öppna kontorslandskapen, särskilt de mellanstora landskapen där personalen trivs dåligt, har sämre hälsa och låg arbetstillfredsställelse.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.