Eget eller inget rum är bäst

De som har eget kontorsrum och de som saknar fast arbetsplats, alltså arbetar i så kallade flexkontor trivs bäst. Sämst mår personalen i mellanstora kontorslandskap. Det visar Christina Danielsson i en licentiatavhandling vid KTH. Avhandlingen handlar om behov av gemenskap, frihet och egen kontroll över sin arbetssituation, hur människor mår i olika kontorsmiljöer och hur deras arbetstillfredsställelse påverkas. Det skriver tidningen Arbetsliv i sin webbupplaga. De som arbetar i cellkontor trivs och mår bra, men de saknar de sociala kontakterna. De som arbetar i flexkontor där delar av arbetet ska ske på andra platser, exempelvis hos kunder eller hemma mår också bra och är nöjda. De hade till och med bäst hälsostatus av alla i undersökningen. Enligt avhandlingen finns det ett stort missnöje med konventionella öppna kontorslandskapen, särskilt de mellanstora landskapen där personalen trivs dåligt, har sämre hälsa och låg arbetstillfredsställelse.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste