En av tio saknar motivation

Ledarskap Ju lägre förtroende för närmsta chefens ledarskap, desto lägre motivation i yrkesrollen. Det framgår av en undersökning som utbildningsföretaget Framfot genomfört.

Resultaten av undersökningen visar att motivationen generellt sett är god på svenska arbetsplatser. Nästan hälften av de svarande uppger att de känner hög eller väldigt hög motivation i sin yrkesroll. Men ju lägre ner man kommer i hierarkin, desto mindre motiverad är man.

Minst engagerade är de som inte har en uttalad ledar- eller chefsroll utan ser sig som medarbetare. Drygt var fjärde medarbetare upplever låg eller ingen motivation alls på jobbet.

Närmaste chefen spelar en viktig roll i sammanhanget. Det finns ett mycket tydligt samband mellan det förtroende man känner för chefens ledarskap och sitt eget engagemang.

Högt förtroende ökar motivationen, och tvärtom. Känner man inte förtroende för närmsta chefens ledarskap, så är man inte motiverad i sin yrkesroll.

Ledarskapet sågas – läs mer på nästa sida

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.