Arbetsglädjen i topp men ledarskapet i obalans

Arbetsmiljö Många svenskar gillar att gå till jobbet, men få vill göra karriär enligt Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje.
Brister i ledarskapet kan vara orsaken.

EEI-undersökningen visar att medarbetare i Sverige och i våra grannländer inte värderar karriären högt. Endast 26 procent av medarbetarna har ambitionen att avancera från sin nuvarande position, i Norge är motsvarande siffra 25 procent och i Danmark 19 procent. Medarbetarnas primära drivkrafter är verksamhetens övergripande värderingar och den mening arbetet skapar. Det handlar främst om arbetsuppgifterna och utvecklingen av den egna kompetensen.

–  Vår undersökning visar att arbetsglädje drivs av faktorer som fokuserar på individen, att man har ett intressant arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Uppskattning av andra via karriär och pengar verkar ha mindre betydelse för oss idag, säger Agneta Saxeby, konsult på Ennova.

Ledarskapet brister

Arbetsglädjen hänger ihop med ledarskapet. Ennova mäter ledarskapskvalitet i form av tillit, riktning, prestation och feedback. En tredjedel av alla medarbetare säger sig ha en chef som inte klarar av att balansera dessa dimensioner. Det beror till stor del på att cheferna själva inte får den ledarskapsutveckling som de behöver. Chefer på lägsta nivån får exempelvis ofta en basal ledarskapsutveckling, som att lära sig hur utvecklingssamtal genomförs och hur kollektivavtal fungerar.

– Att förbättra det svenska ledarskapet är avgörande för att vi inte ska förlora produktivitet, talanger, arbetsglädje och i förlängningen även kunder, säger Agneta Saxeby.

Undersökning om medarbetarnas arbetsglädje som omfattar 32 000 medarbetare i 28 länder. Det är femtonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 6 100 svar samlats in.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.