Förändring utan stress och press

Arbetsmiljö Stress, oro och osäkerhet är vanliga ingredienser i ett förändringsprojekt. Hur hanterar man detta på bästa sätt utan att riskera medarbetarnas hälsa och säkerhet? Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på.

Ledarna i vården spelar huvudrollen när det gäller att införa nya metoder och arbetssätt utan att det skapar stress och oro hos medarbetarna. Anne Richter vid Medical Management Centrum på Karolinska Institutet får 1 990 000 kronor från AFA Försäkring för att studera framgångsrikt ledarskap inom hälso- och sjukvården. Hur har de chefer gjort som lyckats med sina förändringsprojekt? Resultaten ska sedan användas i utbildningen av chefer. Tanken är att hitta metoder som minskar både chefernas och de anställdas stressnivå i samband med att man genomför förändringar i vården.

Pengarna är en del i en större satsning på arbetsmiljö och hälsa som AFA Försäkring nu genomför där tio forskningsprojekt får dela på totalt 20,5 miljoner kronor.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.