Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Anställda vågar inte framföra kritik

Arbetsmiljö Det har blivit tuffare att framföra kritik om den egna verksamheten. Kontrollerande chefer, risk för att bli utskälld inför andra och rädsla för att bli utfryst är några exempel på hur medarbetare i statliga verksamheter upplever klimatet.

Att avvikelser och missförhållanden lyfts upp och diskuteras är en självklar komponent i ett fungerande förbättringsarbete, men även viktigt ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Fackförbundet ST:s undersökning om meddelarfrihet och öppenhet i statlig verksamhet visar dock att det finns en stor osäkerhet bland statliga anställda om rätten att framföra kritik. Och att klimatet har blivit hårdare.

Fyra av tio tycker att det har blivit lägre i tak under de senaste tre åren. Kontrollerande chefer, undanhållande av information, risker för att bli utskälld inför arbetskamrater och rädsla för att bli utfryst är exempel på upplevelser från medarbetare i statliga verksamheter.

Förutom rädsla för att lyfta kritik finns det även en stor osäkerhet i vad som gäller. Knappt hälften säger att de saknar kunskap om, eller är osäkra på hur yttrandefriheten regleras för statligt anställda. Tidsbrist och nedprioritering av utbildningstid, anges som orsaker. Dessutom upplever medarbetarna att ansvaret för att skaffa sig denna kunskap ligger på individen själv.

– Om missförhållanden avslöjas måste de alltid skyndsamt åtgärdas. Men för att rättssäkerheten och demokratin ska kunna upprätthållas måste meddelarskyddet stärkas och respekteras fullt ut, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Av undersökningen framgår även att:

  • Knappt hälften kan inte, eller vet inte om de kan berätta om problem i verksamheten.
  • Var femte har råkat ut för repressalier för att de har varit öppet kritiska.
  • Var tionde känner att det är tillåtet att vara kritisk offentligt om hur arbetsplatsen fungerar.

Undersökningen Öppenhet på villovägar? bygger på 1200 svar från medlemmar inom statliga myndigheter, verk och högskolor. Frågorna gick ut till 4 000 medlemmar.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.