En konstnär bland medarbetarna

Truckbalett, musikvideo från ICA och fartfylld städcabaré. Med en konstnär på arbetsplatsen kan allt hända. Skådebanan Västra Götaland vill föra samman kulturliv och arbetsplatser för att föda fram modigare medarbetare, bättre samarbeten och utveckla företagets kreativitet.

Artists in residence – Airis är en av metoderna som drivs av Skådebanan Västra Götaland Kultur och Arbetsliv, för att föra samman konst och kultur med företag. Airis innebär att en konstnär befinner sig på arbetsplatsen en gång i veckan under ett år. Research och samtal med medarbetarna är tänkt att inspirera, vrida och vända på tankegångar och utveckla kreativiteten på arbetsplatsen.

Det var efter en vinprovarkväll tillsammans med Airis-gänget som Henrik Dahlquist, dåvarande produktionschef på Santa Maria, bestämde sig för att samarbeta med en konstnär.

Han hade tidigare testat annorlunda grepp för att öka sammanhållningen på företaget. Bland annat hade han bildat ett så kallat ”spelarråd” som ofta finns i fotbollslag. Rådet bestod av folk från olika avdelningar och positioner inom företaget, och var tänkt att ta upp och diskutera känsliga ämnen och arbeta fram förslag för ett bättre arbetsklimat. Henrik Dahlquist föreslog Airis för spelarrådet som sedan blev projektgrupp på företaget.

– Jag hade aldrig hört talas om Airis eller Skådebanan innan vinkvällen, utan gick från noll till fullt insatt. Det var tillräckligt galet och tillräckligt annorlunda för att jag skulle fastna för idén, berättar Henrik Dahlquist.

Mod med en musiker

Santa Maria blev tilldelade musikern Anna Ottertun, som i tre månader befann sig på företaget för att prata med medarbetarna, göra research och träffa projektgruppen.

– Det krävs mod för att vara med i ett projekt som detta. Ingen vet vad som ska hända, vilket är en ovan känsla inom ett företag som alltid har klara planeringar och uppställda mål. Det blev en kreativ träning, säger Henrik Dahlquist.

Ur samtalen utkristalliserades idén om att hålla en invigningsceremoni för en ny maskin som företaget köpt in. Olika grupper bildades, bland annat sång, balett, ljus och ljud som tränade på både arbetstid och fritid.

– Självklart var engagemang och reaktioner olika bland medarbetarna. Jag fick höra allt från jättekul till skittrist, men syftet var att våga mer och att tillåtas våga mer. Ofta när en idé kommer upp förkastas den av någon annan, vilket bidrar till att ingen vågar ta för sig till slut, fortsätter Henrik Dahlquist.

Han berättar vidare att projektet innebär en stor investering och att syftet med Airis-projektet självklart är att bli en bättre och mer konkurrenskraftig fabrik. Men han påpekar också hur samarbetet lett till en större samhörighet bland medarbetarna. I december hölls invigningen och nu ska projektet utvärderas av Skådebanans forskningsgrupp.

Verksamma konstnärer

Idén till Airis föddes hösten 2001 av Pia Areblad som är dansare och statsvetare i grunden. Hon ville utveckla och utnyttja den kompetens som finns inom konstnärsskapandet. Pia Areblad fick chefsrollen på Skådebanan Västra Götaland och med en stark vilja att spegla verksamheten och förändra attityder gentemot kulturen började hon bygga upp projektet. 2002 gjordes en pilotstudie, och ett år senare samarbetade åtta konstnärer med arbetsplatser. Efter det har åtta samarbeten förts parallellt varje år.

Att Santa Maria samarbetade just med en musiker, var av mindre betydelse. Det är inte själva konstformen som är viktig, utan konstnären.

– Vi försöker att ha en utövare från varje konstform representerade varje år. Men det viktigaste är konstnären i sig. De ska ha en tydlig integritet, stå för innovativt tänkande, och så måste de ha ett stort intresse för företagsverksamhet, berättar Pia Areblad.

Konstnärerna i Skådebanan har en anställning på 20 procent. Resterande tid är tänkt att läggas på deras egen konstnärsutveckling. Att de är verksamma har en betydande roll, eftersom samarbetet är tänkt vara att gå båda vägarna. Konsten ska kunna påverka företaget och företaget ska kunna påverka konsten.

Före och efter

Sedan 2004 drivs en forskning på Airis-projekten. Forskningen bedrivs av stiftelsen Imit och bakom står bland annat Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Göteborg och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Forskningen består av enkäter och djupintervjuer före och efter Airis, och resultat visar att projektet utvecklar kreativiteten och hälsan på arbetsplatsen.

Santa Maria väntar nu på utvärdering av sitt projektet, men Henrik Dahlquist känner redan nu vad Airis har gett honom.

– Har jag väl dansat balett på scen inför 200 personer, ja då vågar jag enkelt föra fram ett förbättringsförslag, avslutar han.

Fakta: Skådebanan

Skådebanan bildades 1910 och tanken var att nå människor som inte kom i kontakt med teater vanligtvis. Idag omfattar organisationen också musik, dans, konst, film, litteratur och övrig kulturell verksamhet. Målet är att göra kulturen tillgänglig för alla och samarbeten drivs med kulturarbetare och kulturinstitutioner. Idag finns nio lokala skådebanor.

Skådebanan i Göteborgsområdet har funnits sedan 1973. Organisationen i Västra Götaland har sedan 1999 haft uppdrag av regionens kulturnämnd att utveckla möten mellan kultursektorn och arbetsplatser. Västra Götalandsregionen står för 25 procent av finansieringen medan resterande del är självförsörjande. Kulturavtal, Kulturkick och Airis, är metoderna som Skådebanan använder sig av.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.