Engagemang viktigare än pengar

Hur bra eleverna lyckas i gymnasiet skiljer sig stort mellan olika kommuner. Men det är inte ekonomiska resurser som är avgörande för att förbättra skolans resultat. Långt viktigare är skolledningens och lärarnas kompetens och engagemang.

Den första Öppna jämförelsen av gymnasieskolan visar att nära 99 procent av eleverna går vidare från grundskolan till gymnasiet. Andelen som sedan får högskolebehörighet är hög jämfört med andra länder, trots att tre av tio elever hoppar av gymnasiet.

Men skillnaderna mellan olika kommuner är stor. Och det är inte pengar som är avgörande för bra resultat. Rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2008 visar att de kommuner som lyckas bäst kan ha såväl låga som höga kostnader.

– Pengar behövs, men det räcker inte för att åstadkomma bra resultat. Det tycks istället vara skolledningens och lärarens kompetens och engagemang som bäst kan förbättra skolans resultat, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten beskriver elevernas resultat för åtta kvalitetsmått inom fyra områden: Slutbetyg, Arbetsmiljö och hälsa, Etablering i arbetslivet samt högre studier och Demokrati.

Rapporten visar också att:

* År 2007 fullföljde drygt 68 procent av eleverna sin gymnasieutbildning på tre år; variationen mellan kommunerna var mellan 47 och 83 procent.

* Vårterminen 2007 fick 89 procent av de elever som fullföljde gymnasieskolan grundläggande behörighet till universitet och högskola.

* Andelen elever som studerat vidare inom 3 år efter gymnasieutbildningen varierar mellan kommunerna från 13 till 70 procent.

* I den stora majoriteten av kommunerna röstade mellan 61-80 procent av förstagångsväljarna i 2006 års val till kommunfullmäktige.

* Drygt 63 procent av gymnasieeleverna går i den egna kommunens skolor.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.