Entreprenörskap och strategi går hand i hand

Företag vill gärna kalla sig och se sig som proaktiva och förutseende. Men en avhandling från Örebro universitet visar att en proaktiv ambition ofta stöder ett reaktivt beteende, nämligen att man låter sig styras av marknaden.

Linda Höglund vid Örebro universitet har studerat två mellanstora företag från två helt skilda branscher. Ett förhållande vis ungt it-företag, startat på 90-talet, snabbväxande, modernt och aktör på en marknad som ändrar sig snabbt och kräver snabbt agerande. Det andra en livsmedelsindustri startad på 60-talet, verksam på en mognare marknad med större stabilitet och lägre förändringstakt.

I sin avhandling har hon studerat förhållandet mellan en strategisk process, som ofta beskrivs i termer av långsiktighet, att söka stabilitet och att uppnå mål, och entreprenörskap som beskrivs i termer avförnyelse, dynamik och flexibilitet.

– Jag blev förvånad över att man tänkte, talade och agerade så pass lika i företagen trots att de ändå är så olika med olika produkter, marknader och villkor.

De två mest använda och dominerande repertoarerna i de båda företagen byggde på behovet av att vara förändringsbenägna, dynamiska, rörliga och flexibla men också behovet av att behandla kunden som en partner med ett nära samarbete. Förklaringen till det här menar Linda Höglund är att det i samhället finns en gemensam syn på vad företagsamhet är och att det återkommer i det lokala arbetet i olika företag.

Linda Höglunds slutsats är att vi behöver ett språkbruk där entreprenörskap och strategi ses som varandras förutsättningar.

– Som praktiker kan det vara viktigt att förstå hur lokalt agerande i ett företag kan ge en viss utveckling, men samtidigt utesluter något annat. Det är därför som företag med proaktiva ambitioner, som samtidigt låter invanda mönster styra arbetet, snarast hamnar i ett reaktivt agerande, säger hon. Men företagens agerande går att förändra om man för in nya sätt att resonera och se på verksamheten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.