Européer tror på ökad stress

Åtta av tio européer tror att arbetsrelaterad stress kommer att öka de närmaste fem åren enligt en EU-undersökning.

Arbetsrelaterad stress är en av de största hälsoutmaningarna i Europa och som samtidigt kostar mycket pengar i form av ekonomiskt resultat. Det skriver den europeiska myndigheten European agency for safety and health at work, EU-OSHA, på nätet.

Myndigheten har tillfrågat 35 000 medborgare i 36 europeiska länder. Av dessa tror 80 procent att den arbetsrelaterade stressen kommer att öka de närmaste fem åren. Mer än hälften, 52 procent, tror att stressen kommer öka mycket. I Grekland är folket mest oroat, där svarar 83 procent att man tror att stressen kommer att öka mycket. I Norge är oron desto mindre, där är motsvarande siffra 16 procent.

– Finanskrisen och förändringarna i världen ökar kraven på arbetarna, därför är det inte förvånande att arbetsrelaterad stress är i framkanten av människors medvetande, säger Christa Sedlatschek, direktör för EU-OSHA.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.