Få klarar kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete

Mindre än fem procent av svenska småföretagare följer idag föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.
– Många små företag är väldigt måna om att ha en bra arbetsmiljö, men sedan händer något på vägen, säger Lena Birgersdotter på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 ska varje arbetsgivare, som en naturlig del i den dagliga verksamheten, arbeta med att förebygga ohälsa och arbetsskador.

– Mindre än fem procent av småföretagarna följer lagen, berättar Lena Birgersdotter på IVL-Svenska Miljöinstitutet som under flera års tid följt småföretagares arbete med SAM.

De allra flesta har mycket höga ambitioner på området, men något händer på vägen och arbetsmiljöarbetet blir ofta rutiner vid sidan av kärnverksamheten och något som ska följas upp ”sedan”

– För att arbetet ska flyta på är det viktigt att man istället implementerar SAM i den dagliga verksamheten så att det är något som kommer in naturligt. Det är först när arbetsmiljöarbetet fungerar systematiskt och varje dag som man verkligen följer föreskrifterna, framhåller Lena Birgersdotter.

Sätt att tänka

Det behöver inte heller vara svårt eller tidskrävande att följa riktlinjerna för SAM, menar hon. Många tror att de först behöver sätta sig ned och författa en mängd dokument, policys och handlingsplaner, men då avstannar arbetet lätt. Istället bör man börja med en gång genom att i planeringen av arbetet fundera på vad som är bäst för medarbetarna och ta hänsyn till risker och utvecklingsmöjligheter, inte endast se till kundens intresse.

– Det kan exempelvis handla om att variera arbetsuppgifterna eller planera dagarna så att man slipper köra till kunden i rusningstrafik eller lyfta för många lyft under samma dag, menar Lena Birgersdotter och förtydligar att hon inte menar att SAM ska ta över kärnverksamheten, men är en viktig del.

Använd verktyg

Det finns också flera verktyg och checklistor som man kan använda som hjälpmedel. Det är ibland lättare att arbeta med dem än att själv lusläsa Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 och hitta på en egen handlingsplan. Själv har hon varit med och arbetat fram flera sådana material som finns hos Prevent. Ledningssystem för arbetsmiljö är också en möjlig väg, men lite mer komplicerat och kanske främst ett alternativ för de småföretag som redan har ett ledningssystem för exempelvis kvalitet eller miljö.

Det finns också extern hjälp att få. Regionala skyddsombud, arbetsmiljöinspektörer och företagshälsovård besöker småföretag, dels för att kontrollera hur de följer lagarna, dels för att hjälpa till. Företagshälsovården kan man själv kontakta för att få extern hjälp, de andra besöker företagen på eget initiativ. Extern konsultation är dock inget man kan hänga upp arbetet med SAM på, poängterar Lena Birgersdotter. Det krävs att den egna personalen engageras.

Argument

När externa personer kommer ut i företagen är det också viktigt att de verkligen lyssnar vad företagen har för behov och är en bra samtalspartner utifrån sina expertkunskaper, menar Lena Birgersdotter.

– Som arbetsmiljöinspektör räcker det inte att tala om vad som står i lagar och regler eller komma med argument kring vad man tjänar på att ha ett arbetsmiljöarbete för att motivera företagen. Som en samtalspartner däremot, kan man genom att ställa konkreta frågor hjälpa småföretagen att se vad som behöver göras i just deras verksamhet.

Fakta//:Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Behandlar arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.