Få ut mer av stödfunktionerna

Affärsstyrning Den nya boken Shared service management – utveckling av organisationen stödjande funktioner handlar om hur värdet av stödfunktionerna kan maximeras.

Få ut mer av stödfunktionerna

Inköp, HR, ekonomi och IT är typiska stödfunktioner i verksamheter. Idag samlas de ofta, delvis eller helt, i så kallade shared service-center.

Dessa center för verksamhetsstöd behöver jobba kundanpassat, kostnadseffektivt och bidra strategiskt till verksamheten.

Författarna som är organisationskonsulter beskriver hur man gör för att uppfylla alla krav som ställs från ägare, politiker och ledning när det gäller nytto- och besparingseffekter, samtidigt som verksamheten ska erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna.

Boken riktar sig till såväl privat som offentlig sektor, till vd, gd eller ansvarig för stabs- eller stödfunktion. Författare är Anders Kron och Mikael Wallgren. Förlaget är Ekerlids.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.