Facebook ska ge fler kommunsynpunkter

För att kunna kommunicera med fler målgrupper och få in fler synpunkter på sitt arbete ger sig Vingåkers kommun in i de sociala mediernas värld.

I ett pilotprojekt som pågår fram till sommaren kommer Vingåkers kommun att arbeta med Facebook. Syftet är att få in fler synpunkter.

– Vi får ofta ett demokratiskt underskott när vi behöver få in synpunkter i vårt arbete vid till exempel samråden. Det är viktigt att vi når flera målgrupper i vår kommun när vi kommunicerar med våra kommuninvånare och då kan Facebook vara ett bra komplement, berättar Maria Pestrea, informationssekreterare i Vingåkers kommun.

Som start på projektet har två diskussionsfrågor lagts ut, där den ena riktar sig till ungdomar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.