Färre olyckor med introduktion på nya jobbet

Arbetsmiljö Den första tiden på ett nytt arbete kan vara farlig. En mängd olyckor inträffar under den första timmen, dygnet eller veckan på jobbet. För att minska risken för dessa olyckor har Prevent tagit fram en kostnadsfri webbguide.

Färre olyckor med introduktion på nya jobbet

– Vi vet att den första tiden på det nya jobbet är riskfylld. Inte minst gäller det för unga som många gånger helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet. De kan ha väldigt svårt att bedöma vad som är farligt eller vilken kunskap som behövs för att utföra en viss uppgift, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Målet med webbguiden är att ge en helhet och struktur vid introduktion av nya medarbetare. Genom att följa den säkerställs att den som introduceras snabbt kommer in i arbetet, får nycklar, lär sig hitta i lokalerna och får information om vilka specifika risker som finns i arbetet.

Cirka 4 000 unga mellan 16 och 24 år råkar ut för arbetsskador varje år, enligt anmälningar till Arbetsmiljöverket. Kvinnor drabbas främst av olyckor inom omsorg och sociala tjänster, medan män råkar ut för flest olyckor inom bygg. 

Unga är mer utsatta än andra på arbetsmarknaden med åtta anmälda arbetsolyckor per 1 000 anställda och år, att jämföra med snittet för samtliga åldersgrupper som är sex.

De vanligaste bristerna som kommer fram under Arbetsmiljöverkets inspektioner är att ungdomarna inte får introduktion och handledning, samt att arbetsgivaren inte gör tillräckliga riskbedömningar av de arbetsuppgifter som unga utför.

– En bra introduktion är en arbetsmiljöfråga. Med en bra introduktion kommer du snabbare in i företagskulturen, du blir bättre på kommunicera med din chef eller arbetskamrater och du kan även i förlängningen hjälpa till att lösa arbetsmiljöproblem, säger Maria Schönefeld.

Introduktionsguiden är kostnadsfri och tillgänglig på webben. Den riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

 

Åtta tips för en lyckad introduktion på jobbet:

1. Tänk på att introduktion börjar redan vid anställningsintervjun.

2. Se till att medarbetaren känner sig riktigt välkommen – var förberedd, ta emot personen första dagen, ha ett tydligt program.

3. Avsätt tid för att gå igenom förväntningar och mål tillsammans.

4. Ge medarbetaren möjlighet att lära känna hela verksamheten – inte bara jobbet/rollen.

5. Utse en fadder/mentor.

6. Introducera över en lång tid.

7. Boka in uppföljningar under pågående introduktion.

8. Ge feedback kontinuerligt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.