Fler projektledare certifierar sig

Svenskt Projektforum noterar ett rekord för sina certifieringar av projektledare. Hård konkurrens i tuffa tider gör att fler vill ha ett kvitto på sin kompetens.

Enligt Svenskt Projektforum har certifieringarna ökat med 500 procent sedan 2005. I högkonjunktur skickas många projektledare på certifiering av sina arbetsgivare, och i lågkonjunktur vill projektledarna själva certifiera sig för att öka sin konkurrenskraft.

– Certifiering ökar tryggheten visar vetenskaplig forskning, säger Tomas Blomquist, forskare vid Handelshögskolan, Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Han har bland annat tittat på hur företag organiserar sig kring projekt. En studie i USA och Norden visar att projektledare vill certifiera sig för att utmana sig själva, få bevis på sin skicklighet och nå ökad trovärdighet. Ingen vet exakt hur många som arbetar i projekt, sådan statistik förs inte.

– Det vi däremot kan se är att tekniska konsulter samt tjänstesektorn ökar och där är projekt en vanlig arbetsform, säger Tomas Blomquist.

Ledaregenskaper såväl som ”mjuka faktorer” så som förmåga att utveckla förtroende och hantera relationer kan ingå i en certifieringsprocess, och det är inte alla projektledare som lyckas på en gång.

– Att gå igenom processen innebär en kartläggning av kunskaper och erfarenheter både teoretiskt och praktiskt som kräver noggranna förberedelser. Kraven är en kvalitetsstämpel. Runt 20 procent klarar det inte vid första försöket, säger Sven Ringmar, vd på Svenskt Projektforum.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.