Flexeurope vill väcka intresset för it-stöd

För att väcka intresset för it-stöd för kvalitetsarbetet erbjuder Flexeurope nu företag att gratis ladda ned och utvärdera avvikelsehanteringssystemet Flexite. Tanken är att sänka tröskeln för de som har svårt att idag räkna hem en investering i system för att automatiera sina processer.

– Vi har funnits på marknaden i nästan 10 år, men vi upplever fortfarande att det finns stora investeringshinder mot att ta tag i kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöproblem, säger Stefan Karlson, vd för Flexeurope. Vi tror därför att det bara är konkreta resultat som kan övertyga företagen att satsa på en automatisering av manuella rutiner och processer.

Företagets system Flexite är ett BPMS, Business Process Management Suite, och innehåller färdiga produkter utvecklade för att hantera informationskritiska processer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.