Förändring – en nödvändighet eller bara svårt?

Ett förändringsarbete uppfattas ofta olika av olika medarbetare. Det innebär ofta stress för de anställda, men även stress för ledningen när de försöker hantera projekt som växer i omfattning och som medför oväntade och ibland oönskade effekter.

Detta konstateras i en ny doktorsavhandling från Mälardalens högskola skriven av företagsekonomen och kommunikationsvetaren Maria Dahlin. Hennes studie, som bygger på att hon under en längre period följt ett it-projekt, tillika en förändringsprocess, på försäkringsbolaget Länsförsäkringar, illustrerar även hur det nya it-systemet ändrar maktförhållandena på arbetsplatsen.

– Idag tar vi ofta förändring och teknikutveckling som självklarheter och förutsättningar för moderna företag och organisationer. Människor förväntas vara förändringsbenägna, flexibla och vilja ha många bollar i luften. Men det förekommer även andra bilder, exempelvis att en önskad förändring ofta är svår att åstadkomma, förändring stressar dem som berörs och skapar instabilitet i organisationer. Jag kallar detta för it-paradoxen, säger Maria Dahlin.

Det som upplevs som problem i projektet till stor del beror på medarbetarnas olika förväntningar på it och förändring. Förväntningar kan därmed sägas avgöra om projektet anses som en framgång eller som problematiskt och mindre lyckat.

En slutsats i Maria Dahlins studie är att det kan vara viktigt att ta sig tid att kontinuerligt diskutera vilka olika förväntningar som finns på en planerad förändring. På så vis kan man lyfta fram olika förväntningar och förståelser av förändringsarbeten och kanske enas kring en gemensam bild av vad som är målet med nyordningen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.