Föreställningar om dagens skola

Varför är vår bild av skola, lärare och lärarutbildning så negativ? Ges lärare det förtroende som deras utbildning berättigar dem till? I en ny bok presenteras historiska och aktuella perspektiv på skolan.

Boken Föreställningar om den goda läraren är ett resultat av projektet Den Goda läraren som har undersökt hur det systemskifte som det svenska skolsystemet genomgått under de senaste decennierna har påverkat skola, lärare och lärarutbildning. Forskarna har också undersökt vilken roll bland annat utbildningspolitiken, läroplaner, det internationella inflytandet och massmedierna har spelat. Allt detta tas upp i boken som ges ut av Daidalos.

— Vi har undersökt hur förväntningarna på ”den gode läraren” sett ut tidigare och hur de ser ut i dag, säger bokens redaktör Tomas Englund, professor i utbildningsvetenskap vid Örebro universitet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.