Företagen behöver mer långsiktighet

Kvartalsekonomin pressar företagen med kortsiktiga lönsamhetsperspektiv. Börsen målas ut som det som hindrar företagens långsiktiga kvalitetsutvecklingen. Fem aktörer med olika perspektiv har diskuterat problemet. Kvalitetsmagasinet var där.

Många företag lockas till börsen för att komma åt kapital för nya investeringar, men i kvartalsekonomins tidevarv pressas företagen hårt av börsens kortsiktiga vinstkrav. Regelverket tvingar företagen att redovisa hur lönsamheten är med kvartalsrapporter, medan de för bara tre år sedan lämnade åttamånadersrapporter. Men vad händer med företagens långsiktiga kvalitetsutveckling när lönsamhetsperspektivet blir allt kortare? Vem bär ansvaret för företagens långsiktiga kvalitetsutveckling.

Större långsiktighet behövs

I februari samlades fem aktörer, Roger Holtback, vd för Holtback & Partner AB, Göran Johnsson, förbundsordförande för Svenska metallindustriarbetareförbundet, Peter Malmqvist, börsanalytiker på Aragon Fondkommission, Lars O Grönstedt, vd i Handelsbanken och Bert-Inge Hogsved, vd i Hogia AB under SIQs konferens Vinnande ledarskap för att diskutera hur företagen ska kunna satsa på långsiktig verksamhetsutveckling i en värld av kortsiktiga resultatkrav.

Alla var överens om att större långsiktighet behövs, men lösningarna för att nå dit var olika. Styrelseproffset Roger Holtback menade att det är uppenbart att företagens perspektiv ofta är för kortsiktigt idag.

– Kapitalmarknaden har gjort att vi har blivit kortsiktigare framförallt i det externa uppträdandet, säger Roger Holtback. Men det inre livet i ett företag måste präglas av att man som ledare tänker strategiskt långsiktigt, att man bygger produkter med lång livslängd, har långa kundrelationer och bygger en verksamhet som har en långsiktig kraft i sig.

Han får medhåll från Metallordföranden Göran Johnsson.

– Industriföretagen har mellan 5 och 7 procents produktionsutveckling och att då samtidigt klämma ut avkastningstal på mellan 15 och 25 procent det håller helt enkelt inte långsiktigt. Man förstör produktidéer, produktionsorganisationer och framförallt människorna, säger Göran Johnsson.

Han menar att en konsekvens av företagens kortsiktiga tänkande är att industriarbetarnas kompetensutveckling halkar efter och att det påverkar kvaliteten i produktionen.

Ledningarnas fokus har ändrats

Börsen har satt nya spelregler för företagen och aktiekursernas upp- och nedgångar påverkar företagsledningarnas ageranden.

– Jag tycker det är konstigt att det blivit så att aktieägandet styr beteendet från företagsledningarna och styrelserna, säger Göran Johnsson.

Roger Holtback menar att företagsledningarnas fokus har förskjutits. Förr ägnade man sig väsentligen åt företagens inre liv som till exempel produktutveckling och marknadsföring.

– Men idag kan man konstatera att vd:ar i de börsnoterade bolagen avsätter ungefär 25 procent av sin tid till kapitalmarknadsaktiviteter, säger Roger Holtback.

Det innebär också att ledningarna måste ha fler talanger för att klara den långsiktiga kvalitetsutvecklingen av företagen.

Men Roger Holtback menar att näringslivets kortare perspektiv inte är en isolerad företeelse.

– Tempot i hela samhället har ökat, säger han. Världen har krympt med de blixtsnabba kommunikationerna och det gör att alla har blivit mer kortsiktiga. Det är till exempel ingen större skillnad på vårt perspektiv i näringslivet och inom politiken.

Göran Johnsson är inne på samma linje men perspektivet är givetvis ett annat.

– Jag vill påstå att försämrad arbetsmiljö och utbrändhet är ett tydligt resultat av kvartalskapitalismens korta perspektiv, säger han.

Bättre utveckling utanför börsen

Men trots all fokus på börsen finns det andra metoder att finansiera en kvalitetsutveckling av ett företag. Bert-Inge Hogsved menar att utvecklingen ska ske med egna pengar.

– I de företag som finansierar sin egen utveckling kan man tala om verklig långsiktighet. Där fattas besluten i företagen, säger Bert-Inge Hogsved. Jag tror att många av de nya företagen på börsen skulle ha utvecklats långsiktigt mycket bättre om de inte varit där utan kunnat få riskkapital på annat sätt.

Han får medhåll av Roger Holtback som menar att alldeles för många företag har sprungit till börsen utan att ha de rätta förutsättningarna och då tvingas de att bli mycket kortsiktiga i sina ageranden.

Börsen som blåslampa

Börsen framstår som det stora hindret för en långsiktig kvalitetsutveckling av företagen. Men aktieanalytikern Peter Malmqvist håller inte riktigt med.

– Historiskt har de stora företagsutvecklingarna skett när företagen varit i läget att de tvingas sitta i förhandlingar med sina banker, men det goda med börsen skulle kunna vara att den kan bidra till att utveckling sker också i goda tider, säger Peter Malmqvist.

Han menar att en börsnotering kan driva på utvecklingen i ett företag och Roger Holtback tycker också att det finns plusposter med den korta kapitalmarknaden.

– Det sätter helt enkelt blåslampa bakom bolagen, säger Roger Holtback.

Dåliga ägare

En lösning på problemet med bristande långsiktighet i företagens kvalitetsutveckling skulle kunna vara ett ökat aktieägande från aktiva privatkapitalister.

– Idag har vi för dåliga ägare som inte är tillräckligt kvalificerade. Generellt sett har ägarna inte tillräcklig kompetens för att kunna satsa på långsiktig utveckling. Vi måste ha fler bra långsiktiga ägare som har tillräckligt med pengar för att vilja investera i och långsiktigt utveckla företagen, hävdar Roger Holtback.

Göran Johnsson instämmer och även han menar att det behövs fler privata kapitalister som företagsägare.

– På något sätt kanske det är lite konstigt när en fackföreningsledare sitter och säger att vi behöver fler enskilda kapitalister som äger företag, men jag tror att vi är i behov av människor som inte till varje pris ser till målet att vara bäst när det gäller avkastningen, förklarar Göran Johnsson.

Ägarstrukturen viktig

Fondägandet är inget som gynnar långsiktig kvalitetsutveckling. För att lyckas med det behöver företagen en ägarstruktur som kan stödja den strategiskt långsiktiga utvecklingen.

– I min värld är det ofta privatkapitalisterna som tar ansvaret för den långsiktiga strategin om man jämför med utländskt och svenskt fondkapital, säger Roger Holtback.

Bert-Inge Hogsved håller dock inte med. Han menar att långsiktig utveckling har sin grund i något helt annat än ägarstrukturen.

– Långsiktig utveckling handlar inte om att ha duktiga ägare utan det handlar om att ha duktiga pengar. Hade företagen tillgång till annat riskkapital än börsens skulle man också se en helt annan långsiktighet i kvalitetsutvecklingen, säger Bert-Inge Hogsved.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.