Förhindra olyckor med samordnat arbetsmiljöansvar

Läs om hur flera olika företag som arbetar på samma arbetsplats, till exempel inom byggsektorn, kan samverka för att undvika arbetsolyckor.

Brister i samordningsansvaret kan innebära stora risker i arbetsmiljön. Flera olika arbetsgivare kräver en välfungerande logistik. Dessutom har lagstiftningen nyligen fått ett tillägg om byggarbetsmiljösamordnarens roll. Skriften Samordningsansvar, som ges ut av Prevent och är framtagen i samarbete med Svenskt Näringsliv, LO och PTK, förklarar skillnaderna mellan ansvaret för den samordningsansvarige och byggarbetsmiljösamordnaren. Den går också igenom ansvar, skyldigheter och uppgifter för: gemensamt arbetsställe, fast driftställe, byggnads- och anläggningsarbete samt byggnads- och anläggningsarbete på fast driftställe.

Syftet med publikationen är att verka för att öka medvetenheten om fördelarna med god samverkan för en säkrare arbetsmiljö.

– Vi vet att när samordningsansvaret inte fungerat har det vid flera tillfällen också medfört svåra olyckor. Egentligen är det ganska självklart att en säker och trygg arbetsmiljö behöver en genomtänkt planering, säger projektledaren Monica Lörnbo i ett pressmeddelande från Prevent.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.