Forskning ska göra nytta för skolan

Verksamhetsnära forskning som kan komma till direkt nytta ute i skolorna. Det är målet för det nystartade forskningsinstitutet Ifous.

Ifous bildades vid årsskiftet och kommer att koncentrera forskningen på fyra områden, små barns lärande, språkutvecklande arbetssätt, styra för bättre matematik samt inkludering. Nu söker de skolor som vill delta i arbetet och vara med och påverkar inriktningen på forskningen. Ifous ägs av Skolporten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.