Manual för digitala läromedel i skolan på gång

Det ska bli lättare för skolor att välja och använda digitala läromedel. Sis leder därför ett projekt för att ta fram standardlösningar som kan underlätta användningen av digitala lärplattformar.

Idag är det upp till kommuner och leverantörer att själva hitta lösningar på hur digitala läromedel kan användas i skolan. Det kan till exempel handla om olika tjänster eller tekniska frågor om hur digitala identiteter för eleverna kan utformas. De många alternativen som finns skapar en osäkerhet och minskar tillgängligheten för användarna, det menar den grupp representanter från kommuner, leverantörer, förlag och andra organisationer som nu arbetar med att ta fram en vägledning till mer enhetliga lösningar. Målet är att ge en samlad bild av hur alla olika standarder som finns för digitala läromedel bäst kan användas i skolvärlden.

– Vi behöver skapa förutsättningar för en mer fungerande marknad för digitala tjänster och digitalt innehåll i skolans värld. Sverige har halkat efter på det här området. Vi behöver tjänster som kan användas tillsammans till olika lärplattformar, säger Fredrik Paulsson, lektor vid Umeå universitet och forskare inom lärande infrastrukturer, i ett pressmeddelande från Sis.

Satsningen på standardlösningar för lärplattformar har tagits på initiativ av flera olika kommuner och det är Sis, Swedish Standards Institute, som leder projektet. Drygt 30 organisationer har anslutit sig till projektet, och fler välkomnas att ansluta sig.

– Vi behöver öka användningen av digitalt innehåll i skolan. Det finns för lite idag. Om vi ska kunna öka användningen måste vi genom tydliga och enkla krav underlätta för leverantörer att erbjuda sina lösningar, annars är det svårt för framförallt de mindre leverantörerna att vara med. Utan standard blir det också dyrt för kommunerna, säger Mats Östling som är it-strateg på utbildningsförvaltningen i Stockholm och en av initiativtagarna till projektet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.