Förskolor i Helsingborg får utmärkelse

Fyra förskolor i Helsingborg får utmärkelsen bästa Qualisförskola. De har bland annat jobbat mycket med delaktighet och tydliga gemensamma mål.

Tuvehagens förskola och Brommagatans, Hamiltons och Nicandersgatans förskolor i S:t Jörgens skolområde nådde högsta poäng av alla förskolor som har granskats och certifierats enligt kvalitetsverktyget Qualis under 2010. Med sina 114 poäng av 126 möjliga delade de därmed på utmärkelsen ”Bästa Qualisförskola”. Qualis är ett nätverk, bestående av skolor, förskolor och kommuner.

– Det är ingen slump att flera förskolor i Helsingborgs stad når så höga poäng inom de elva kvalitetsområden som Qualis mäter. Här finns en långsiktig satsning för ett systematiskt förbättringsarbete, vilket bevisligen ger resultat, säger Sören Levén vd i konsultföretaget Q-Steps Kvalitetssäkring, som erbjuder kommuner metodik för ökad kvalitet.

Jobbat med delaktighet

Både Tuvehagens förskola och Brommagatans, Hamiltons och Nicandersgatans förskolor fick högsta poäng inom området delaktighet. Här görs barnen delaktiga i sin egen lärprocess och deras lust att lära följs upp och förstärks av pedagogerna.

– På Tuvehagen arbetar vi hela tiden med delaktighet och vi kan säga att delaktighet i alla led är vårt ledord, säger Eva Mangbo, förskolechef i Ödåkra förskolor där Tuvehagens förskola ingår.

Hur arbetet organiseras och pedagogernas roll är också något som skolorna lyckats med. Likaså styrning och ledarskap med gemensamma och tydliga mål, öppenhet och tillgänglighet samt ett aktivt arbete för förskolornas utveckling präglar dessa verksamheter.

– Vi är väldigt stolta och glada att vi nu har fått bekräftelse på det kvalitetsarbete som är genomfört i våra förskolor, säger Yvonne Jönsson, rektor i S:t Jörgens skolområde.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.