Informationen trygg i Borlänge kommun

Certifiering Borlänge är den första kommunen i Sverige som har certifierats mot standarden Iso 27000.
- Nu kan vi känna oss trygga med att informationen hanteras på bästa sätt, säger kommunalrådet Jan Bohman.

Nyligen certifierade Intertek Borlänge kommun mot den internationella standarden för informationssäkerhet, Iso 27000. Certifieringen gäller sektionen verksamhetsstöd, som bland annat innefattar ekonomikontoret, it och kommunfastigheter.

– Det känns otroligt bra att vi nu är certifierade. Det betyder att vi har ordning och reda på vår information och det skapar trygghet både för våra medarbetare och för Borlängeborna, säger Jörg Bassek, sektorschef på verksamhetsstöd.

Arbetet inför certifieringen har bland annat handlat om utbildning. Kommunen har också gjort en riskanalys för att hitta eventuella brister och sårbarheter. Därtill har man tagit fram policys, riktlinjer och rutiner för informationshantering.

– Kommuner har en mycket stor bredd i sina arbetsuppgifter, allt från förskola och hemtjänst till avfallshantering och byggnadslov. Det innebär att kommuner hanterar väldigt mycket information. En säker användning av information är en förutsättning för kommunala verksamheter. Det är därför verkligen glädjande att vi har kunnat certifiera sektor verksamhetsstöd i Borlänge kommun som den första kommunala verksamhet i Sverige som klarar kraven i ISO 27001, säger Per-Ove Olausson, revisor på Intertek.

Nästa del av kommunen som nu ska börja jobba för att bli certifiera är samhällsbyggnadssektorn.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.