Schlagerfestivalen hållbarhetscertifierad

I veckan går Eurovisionsschlagerfestivalen av stapeln i Malmö. Ett jättearrangemang som involverar tusentals människor, resor och transporter. I år har festivalens arrangörer miljöcertifierats enligt Iso 20121.

Schlagerfestivalen hållbarhetscertifierad
Susanna Winblad
Susanna Winblad

ISO 20121 är en internationell kravstandard för hållbarhet vid evenemang. Standarden har tagits fram för att hjälpa arrangören att utforma eventet på ett så hållbart sätt som möjligt ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det är värdskapet med allt vad det innebär med fester, presscenter och publika arrangemang, som Malmö stad och Region Skåne står för, som certifieras och inte SVT:s produktion i arenan.

– Det kändes naturligt att certifiera oss eftersom vi har jobbat med hållbara evenemang förut, under Malmöfestivalen till exempel. Det är ett sätt att sticka ut hakan och sätta Malmö stad på kartan som en hållbar evenemangsstad, säger Susanna Winblad, projektledare på miljöförvaltningen och hållbarhetsansvarig för Malmö stads arbete med ESC.

Exotiskt med kranvatten

Det är arrangören själv som väljer vilka mål som ska uppnås inom ramen för standarden. Under årets schlagerfestival är mat, avfall, vatten, transporter och kommunikation prioriterade områden. Malmö stad uppmanar de beräknade 100 000 deltagarna i musikfesten att i första hand dricka kranvatten, sortera avfall, köpa ekologiska produkter, välja vegan- eller vegetarisk mat, att åka kollektivt och tänka på att spara energi. Man mäter också antalet miljöfordon och har som mål att det ska vara lätt för alla att åka kollektivt mellan festplatserna. Alla som har ackrediterat sig kan åka med sina presspass, den möjligheten omfattar omkring 10 000 personer. Man har också tagit fram en speciell festivalbiljett till arenan. Festplatserna drivs med miljömärkt el, alla festplatser har utrustats med källsortering och kranvattnet är en viktig symbolfråga.

– En petflaska är tusen gånger mer miljöbelastande än att ta med eget kranvatten. Vi har vattenkranar på presscentret och alla får en flaska att fylla på själva. Det har varit uppskattat och ses som exotiskt av våra besökare, säger Susanna Winblad.

”Man måste inte vara perfekt från början”

De cirka 400 volontärerna som hjälper till har informerats om miljöcertifieringen. SVT, den europeiska radiounionen EBU och huvudsponsorerna Tetra Pak, Schwarzkopf, Isadora och Telia omfattas däremot inte av miljökraven.

– Sponsorerna kan vi inte styra över, deras utbud kan vi inte göra något år. Tyvärr är det så. Vi visar att man måste våga köra. Man måste inte vara perfekt från början. Man får göra det man kan. Finns det inte att köpa ekologiska produkter så går det inte, men då kanske vi ändå har sått ett frö hos leverantörerna, säger Susanna Winblad.

Hon menar att en ISO 20121-certifiering är krävande, men ett bra incitament när många är involverade.

– Certifieringen har varit ett bra styrmedel. Nu har vi en grund som går att använda vid alla större evenemang.

Certifieringen bäst för stora event

Susanna Winblad hoppas att fler arrangörer vill certifiera sig. Hon säger att certifieringen passar bäst för ett event i större skala och att dokumentationen som certifieringen kräver är till nytta inte minst vid en granskning.

– Vi kommer ju bli granskade i efterhand för att man vill veta vad vi lade pengar på. Då är det bra att ha dokumentationen att visa upp, det är inte bara bra för miljöarbetet utan för hela projektet.

Susanna Winblad öppnar också upp för att dela med sig av Malmö stads erfarenheter.

– Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter till kommuner och arrangörer som också vill certifiera sig.

Den internationella standarden har arbetats  fram av representanter för svenska event-arrangörer tillsammans med Sis.

– Vi är glada över att Malmö stad var en av de aktörer som valde att både jobba tillsammans med oss för att få fram en riktigt användbar standard och sedan planerade Eurovision Song Contest utifrån det vi kom fram till,  säger Bengt Rydstedt projektledare på Sis.

Fakta

Fyra snabba tips för att jobba med hållbara event

• Gör det inte svårare än det är när ni kommunicerar.

• Gör enkla checklistor och var tydlig med kommunikationen.

• Ta kvitto på att alla gör det de säger att de ska göra.

• Var transparent och erkänn dina brister.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.