Företag går samman för cirkulär ekonomi

100 ledande företag som stöttar utveckling och skapar engagemang för projekt om cirkulär ekonomi. Det är syftet med alliansen Circular Economy 100.

Företag går samman för cirkulär ekonomi

Bakom initiativet står The Ellen MacArthur Foundation och det treåriga programmets syfte är att främja cirkulär ekonomi. Kort beskrivet handlar cirkulär ekonomi om att designa produkter på ett sådant sätt att de enkelt kan plockas isär av producenten när de är förbrukade för att sedan återbrukas eller återvinnas. Detta förutsätter rena, kemikaliefria resursflöden.

Ett starkt inslag i den cirkulära ekonomin är också att konsumenter hyr en service istället för att köpa fysiska produkter, till exempel en fungerande, kvalitativ tvätt snarare än själva tvättmaskinen. Detta för att minska avfall och skapa incitament hos producenter att öka livslängden och kvaliteten på produkter.

Nätverket Circular Economy 100 innebär att företagsledarna får utbildning om cirkulär ekonomi och trender, möjlighet att dela kunskap och lärdomar samt identifiera och utveckla lösningar för gemensamma utmaningar. Tanken är att de deltagande företagen vid år 2015 ska ha triggat cirkulära initiativ till en sammanlagd summa av tio miljarder dollar för de företag som är involverade.

– Den cirkulära ekonomin representerar en klar och beprövad möjlighet för företag runt om i världen. Vårt nya initiativ skapar sammanhållning och fokus runt denna möjlighet och tillåter företag att dela erfarenheter, lära från varandra och jobba tillsammans för att nå affärsförmåner, sade Dame Ellen MacArthur, initiativtagare till nätverket, när det lanserades i februari.

Några av de deltagande företagen är Coca-Cola, M&S, Ikea Group, Morrisons, Tarkett, Heights, Ifixit, Ricoh, Vestas, Wrap, Turntoo och Desso.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.