Tuffa utmaningar för kvalitetsproffsen

Från polis till en mer coachande roll. Från en fråga vid sidan av till integrering i hela verksamheten. Att vara kvalitetsproffs i dagens organisationer innebär en hel del utmaningar.

Tuffa utmaningar för kvalitetsproffsen

– Chefer är generellt inte bra på att driva förändring. Vi ser fortfarande en organisation som en maskin och inte som något komplext och mjukt. Det handlar om att jobba med attityd, kultur och värderingar på dagens arbetsplatser, det är chefer idag inte så duktiga på, säger Jacob Hallencreutz, Implement MP, under ett panelsamtal på konferensen Kvalitetsmagasinet Live.

Efter att ha diskuterat kvalitetsrollen med ett antal deltagare sammanfattar han det som att en stor del av kvalitetsproffsens arbete idag handlar om att jobba med mjuka värden och mindre med system och standarder. Det gäller också att prata vd:ns språk för att få gehör för sitt arbete och att kunna möta medarbetare i olika generationer. Och de flesta verksamheter brottas med samma frågor.

– Mycket handlar om att gå från att vara polis till att agera möjliggörare, säger han.

”Kvalitet blir gisslan”

Maria Engström-Eriksson på Matheva menar att kvalitetschefer har ett viktigt uppdrag i att peka ut riktning och att sätta mål. Att börja ett förbättringsarbete är inte den tuffa biten då man ofta ser förändring snabbt. Det är när utvecklingskurvan börjar sakta ned som det krävs en vision och konkreta mål.

– Vi lever i en föränderlig värld vilket innebär att vi inte kan ha ett detaljstyrt ledarskap. Vi måste ha självgående medarbetare som vet var vi ska. Viktigt att tänka på är att ansvar inte självklart föder engagemang. Men engagemang föder helt klart ansvar, säger Maria Engström-Eriksson.

Men det gäller att inte bara presentera en riktning och mål, menar Linus Larsson på Blue Consulting group. För att få engagerade och självgående medarbetare behöver man skapa förståelse för var och vad man vill. Även Jacob hallencreutz håller med:

– Att skapa mening är en av de viktigaste utmaningarna, att svara på the big why. Här krävs kommunikation, och med det menar jag dialog. Kvalitetschefen kan bli en katalysator och ha en viktig roll i dessa dialoger, säger han.

Linus Larsson anser att kvalitetsrollen bör jobba för att ta mer plats och för att bli mer integrerad i organisationen.

– Kvalitet får inte bli gisslan. Vi läser ständigt om fina kvalitetspolicys men lika ofta om skandaler. Det visar verkligen behovet av att ta sig en större roll.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.