Framgångsrik förändring

Boken Från idé till verklig förändring beskriver hur ett processinriktat och dynamiskt förändringsprojekt kan genomföras framgångsrikt om det bygger på demokrati och delaktighet, det vill säga att makten finns hos dem som ska förändra sitt arbete. Med hjälp av exempel från kommuner och landsting diskuteras kunskaper som är viktiga för att mobilisera intresse, skapa ett kreativt klimat och få medarbetare och chefer att engagera sig. Syftet är att väcka frågor och inspirera till samtal om förändringsarbete i det speciella sammanhang som den offentliga organisationen utgör.

Boken är skriven av socionomen Marianne Palmander och den vänder sig såväl till lärare och studenter på relevanta utbildningar på universitet och högskolor som till medarbetare, ledare och beslutsfattare inom den offentliga sektorn som står inför uppgiften att starta eller besluta om förändringsprojekt. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.