Fyra steg till en lyckad brainstorm

Mötesteknik Brainstorming  har överlevt många nya innovativa metoder för problemlösning och idéekläckande. Metoden utvecklades redan på 40-talet av Alex Osborn, reklamman och kreativitetsteoretiker. Hans bok Your Creative Power* från 1948 håller måttet än idag och finns fortfarande i bokhandeln. 

Fyra steg till en lyckad brainstorm

Metoden används lika flitigt idag, i allt från mindre arbetsmöten runt om i världen till Startup-bolag och av utvecklarna i Silicon Valley.
En grundförutsättning är att en brainstorming måste fokusera på en specifik fråga eller ett problem, inte flera. Här är Osborns fyra principer för en lyckad brainstorming:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

-Kvantitet är viktigare än kvalitet
Det är viktigare att få fram många idéer än ett fåtal bra. Teorin är att ju fler bra idéer som kommer fram, desto mer ökar chansen till att få genomgripande och effektiva lösningar.

-Ifrågasätt inte, utveckla istället
Den mänskliga hjärnan har en förmåga att vilja analysera och värdera idéer. Men under själva brainstormen funkar det inte att ifrågasätta varandras idéer. Genom att sätta stopp för dömande uttalande som hämmar deltagarna så skapar man ett öppet, tryggt och kreativt klimat, något som är grundläggande för att kunna ”tänka högt” i grupp.

-Välkomna galna idéer
För att få till en riktigt lång lista på idéer bör även mer eller mindre galan idéer främjas. Det gör att man får syn på problemet från ett annat perspektiv och ger ett nytt sätt att tänka som i slutändan kan lösa problemet, det vill säga utanför-boxen-principen.

-Kombinera och förbättra
Låt deltagarna förbättra och utveckla de idéer som kommit upp enligt principen 1+1=3. Teorin är att kreera nya idéer genom sätta fart på associationsförmågan.

*Your Creative Power, Alex Osbourne, Read Books-förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.