Glöm inte planeringen i projektarbetet

ISO 10006 är en standard som ska hjälpa företag och organisationer att få ordning på sitt projektarbete.
– Många projekt går snett på grund av att man inte ger sig tid att planera, säger Håkan Sjöholm som arbetat med standarden.

ISO 10006 är en vägledningsstandard som är kopplad till ISO 9004, standarden för verksamhetsstyrning. Den bygger på samma åtta ledningsprinciper som standarderna i ISO 9000-familjen och beskriver hur de ska tillämpas på projektarbete. Standarden gäller generellt för alla projekt, oavsett storlek och inriktning. Håkan Sjöholm, som har lång erfarenhet av projekt- och kvalitetsledning inom Asea och ABB, menar att det här är ett komplement som behövs:

– Det kan vara svårt att tolka ISO 9000 ur ett projektperspektiv.

Skapa en kvalitetskultur

Svårigheterna berör främst kopplingen mellan projekt och kvalitet. Här kan ISO 10006 fungera som en metodisk beskrivning av hur man ska uppnå samma kvalitet i sina projekt som i det ordinarie arbetet. Ett sätt är att skapa en kvalitetskultur inom projektet. Det kan organisationens ledning åstadkomma genom att ge projektet ordentliga resurser och motivera projektledarna att förbättra sitt arbete. Vägledningen pekar också på vikten av ett väl fungerande lagarbete och ett arbetsklimat som uppmuntrar och belönar skicklighet, men även tillåter misstag.

För lite planering

Ett annat problem som ofta förekommer när man ska arbeta i projektform är det inte görs någon arbetsplanering.

– Man är så ivrig att komma igång med det egentliga arbetet att man tycker att det inte hinns med. Det kan leda till att man jobbar i fel riktning, menar Håkan Sjöholm, som tror att många slarvar med planeringen eftersom de inte ser det som en del i själva projektarbetet.

ISO 10006 har hittills varit lite av en doldis bland standarderna. Håkan Sjöholm har för SIS och Svenskt projektforums räkning hållit seminarier om standarden och berättar att intresset växt sedan den senaste upplagan kom 2003. Han har även mött intresse från danskt håll, där man i brist på en översättning till danska använder den svenska översättningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste