God ekonomi i väl planerade möten

Alla företag investerar stora summor i möten, men att mötena därför är effektiva är absolut inte självklart. De ekonomiska förlusterna av oplanerade möten är skrämmande.

Har du tänkt på hur stora summor ditt företag investerar i möten? Det är bara att göra ett enkelt räkneexempel. Om företagets tio medarbetare använder fyra timmar i veckan till möten, lägger ni totalt en tjänst på mötestid. En stor investeringspost med andra ord.

– Företag tänker normalt igenom sina investeringar mycket noggrant, men möten behandlar man inte som en investering, säger Ingrid Lysell Smålänning, konsult på Innotiimi, som bland annat handleder företag i att skapa bättre möten och möteskultur.

Involvera deltagarna

– Att involvera deltagarna och få dem att känna delaktighet är grundläggande för att skapa ett bra möte. För detta finns det en rad olika metoder. Framförallt handlar det om att människor är olika, vissa vill ha stor plats och tala medan de tänker, andra vill fundera och reflektera först. Många människor finner en trygghet i att inte behöva bli ifrågasatta. Det är avgörande för deras vilja att delta. Att låta människor få vara oemotsagda och sedan gemensamt sålla bland de uppkomna idéerna kan exempelvis ge positiv utdelning.

– Att strukturera mötet så att alla personlighetstyper får plats och mår bra är vad mötesmetodik i grunden går ut på, konstaterar Ingrid Lysell Smålänning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.