Gränslösa arbetsplatser ger rekordstress

Hälsa Arbetsplatser som saknar tydliga gränser för hur mycket som måste göras kan orsaka enorm stress. Det hävdar Aleksander Perski, docent vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Antalet sjukskrivna på grund av stress har fördubblats mellan 2009 och 2013.

Försäkringskassan registrerade 18 491 sjukskrivna på grund av stress under 2009. Den siffran har hoppat upp till hela 35 570 personer år 2013 – siffrorna för 2014 är inte klara ännu.

En viktig orsak kan vara att det på många arbetsplatser saknas tydliga gränser för hur mycket som är en helt acceptabel nivå när det gäller vad som ska göras.

– Vi ser sjukskrivningar på grund av stressrelaterade sjukdomar på alla nivåer i samhället, säger Aleksander Perski.

Saken blir inte bättre av att gränserna mellan jobbet och hemmet suddas ut. Inte minst på grund av den snabba digitala utvecklingen som gör oss tillgängliga vartsomhelst och närsomhelst.

– Det är inte ovanligt att arbetsgivare kontaktar personal under både kvällar och helger, säger Aleksander Perski.

Risken stor att om det går för långt drar en negativ spiral med sömnsvårigheter igång. I gruppen sjukskrivna på grund av stress klagar 20 procent på sömnstörningar, medan 10 procent redan har så allvarliga störningar att de kräver behandling.

En del av problemet består i att arbetsgivarna ser fördelar med personer som inte vågar sätta sina egna gränser och därmed kan prestera mer. Ytterst handlar det om att våga sätta ned foten innan det går för långt, men här är trenden att få vågar protestera mot sin arbetsgivare.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.