Gymnasieprogrammen kvalitetsmärks

Svenskt Näringsliv tycker att det finns brister i kommunernas information om gymnasieprogrammen, exempelvis att det finns yrkesförberedande program som i många fall leder direkt till arbetslöshet. Därför lanserar de nu en egen sajt, gymnasiekvalitet.se, som kvalitetsmärker landets samtliga gymnasieskolor och program. Den fakta som presenteras på sajten bygger på en enkät som skolorna själva svarat på plus uppgifter från Skolverket.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.