Haldex Traction först i Norden med TS 16949

Haldex Traction, underleverantör till bilindustrin, har nu som första nordiska företag certifierat sig enligt QS-9000s efterföljare ISO/TS 16 949. Certifikatet öppnar hela världsmarknaden för dem.

Haldex Traction är sedan tidigare certifierad enligt ISO 9001. De har levererat system för fyrhjulsdrift till VAG-koncernen bland annat till VW Golf, Audi A3 och TT, Seat och Skoda. VAG har fram till nu inte erkänt ISO 9000 och varit lite skeptiska till QS-9000. De har föredragit certifiering enligt VDA 6.1 hos sina underleverantörer.

– Vi har en produkt som VAG väldigt gärna ville åt, och därför har de nöjt sig med ISO 9000-certifiering i vårt fall, säger Erik Fransén, kvalitetschef på Haldex Traction.

VAG har varit med vid utformandet av ISO/TS16949, och kommer nu att värdera den standarden som likvärdig med VDA.

Huvudsyftet med att certifiera sig enligt TS16949 är att man som internationell leverantör slipper uppfylla landsspecifika standarder, och det gör alltså Haldex nu – den nya ISO-standarden täcker hela världen.

Haldex ISO 9001-certifierade sig 1999. Efter att ha haft 9001 i cirka ett år påbörjade man så arbetet med att komplettera systemet för att uppfylla kraven i ISO/TS 16949. Mellan fem och tio man har från och till jobbat med certifieringen under det år som arbetet tog.

– Det är ungefär vad man får räkna med i tidsåtgång för komplettering från ISO 9000 till TS16949, säger Anette Kinde, expert på QS-9000 på Industriforskning och utveckling AB, IVF.

Nätverksarbete

Certifieringsarbetet i Haldex Traction med 170 anställda har drivits som projekt i ett nätverk med IVF och Almi som projektledare. Där har representanter från ett antal mindre företag deltagit, bland annat från Boxholm stål.

– Nätverksarbetet har varit bra, men de andra deltagarna har nog haft mer nytta av det än vi, eftersom vi har lång erfarenhet av kvalitetsarbete och fordonsindustrin, menar Erik Fransén.

Certifieringsbolag har DNV varit, som tog cirka 100 000 kronor för certifieringen. DNV hade dock inga godkända svenska revisorer för standarden till en början, eftersom standarden är så ny.

– Vi började arbeta med två tyska revisorer, men på slutet blev en svensk revisor godkänd, så då hade vi en tysk och en svensk revisor, berättar Erik Fransén.

Grindplan

Den största nyheten i Haldex arbetssätt, som följer av deras TS16949-certifiering, är att man nu har ett systematiskt sätt för att jobba med produktutveckling. Det görs nu enligt en så kallad grindplan, som sätts upp innan ett projekt startas. I den fastslås ett antal grindpunkter, datum vid vilka vissa saker ska vara avklarade. Om man kommer till ett sådant datum utan att dessa saker är gjorda, tillåts inte projektet gå genom grinden in i nästa fas förrän de uppsatta hållpunkterna uppnåtts.

– Det är lätt att man i början av ett projekt tycker att man har så mycket tid på sig, och därför inte kommer igång ordentligt. Med detta arbetssätt undviker man att allt i ett projekt görs de sista månaderna innan deadline. Dessutom får man en systematik i projektet, så att saker och ting görs i rätt ordning, säger Erik Fransén.

Många lärdomar

Erik Fransén och Haldex har dragit många lärdomar av certifieringsarbetet. Den viktigaste av dem är att det är mycket viktigt att mellanchefer tar ett större ansvar för sina egna arbetsrutiner.

– I jämförelse med QS-9000 lämnar TS16949 utförandet av de flesta processer rätt så fritt. Det lägger större ansvar på de olika avdelningscheferna. De måste ta ett större ansvar för hur man gör i verksamheten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.