Hälsofrämjande åtgärder behöver en morot

Arbete för att främja god hälsa och förebygga sjukdomar behöver bli bättre. Det föreslår Statens folkhälsoinstitut i en ny rapport.

Det är i rapporten Hälsofrämjande hälso- och sjukvård- Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 som bättre hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder i vården efterlyses. Bland annat sägs en framtida utmaning vara att integrera dessa åtgärder i ordinarie verksamhet, istället för att lägga dem vid sidan av som projekt eller tilläggsaktiviteter.

Vetenskapligt stöd finns för att hälsofrämjande insatser i vården kan förbättra folkhälsan. En form som vissa landsting redan jobbar med är fysisk aktivitet på recept, eller att följa upp förebyggande insatser mot tobaksbruk.

– Vår bedömning är att hälso- och sjukvårdens arbete med mål för och uppföljning av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård behöver intensifieras. med en varierande uppföljning riskerar stödet till patienterna att bli ostrukturerat, säger Karin Junehag Källman, utredare.

Rapporten efterlyser analysmetoder som kan bedöma kostnadseffektiviteten för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i hälso- och sjukvården.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.